reklam alan

  Kız Arkadaşımı Kendime Bağlama Celbi

  El-Mütekebbir kerimesini Müşteri saatinde bu ismi 662 defa zikreden kimse büyüklerden ne isterse reddolunmaz. Onları etkisi altına alır. Dilediğini kendine bağlar.

  Bir Erkeğin Bana Aşık Olması İçin Dua

  Yâ Kaviyyü, yâ azîzü, yâ kadîru, yâ semîu, yâ basıyru.
  Bu isimler ile Cenab-ı Hakk’ı zikretmek, her türlü altından kalkılmaz şey için çok faydalıdır. Kul, gücünün yetmediği yerde Cenab-ı Hakk’a bu isimleri ile dua ve niyazda bulunmalıdır. Aşk olması istenen kişiler arasında bu yönde niyetin muradına ermek için etkilidir.

  Sevgilimle Evlenmek İçin Tesirli Dua

  El-Musavviru: Bu ismin adedi 336 saati kamerdir. Düşmanlığı dostluğa döndürmek ve murada nail olmak için okunmalıdır.
  Kamer saatinde 336 defa okuyan, dilediği kişiyi rüyasında görür.

  Sevdiğimin Benden Ayrılmaması İçin Dua

  Sevdiğinizi kendinize bağlamak ve sizden ayrılmamasını sağlamak amaçlı okunacak dualardandır. Esmanın okunuşu şöyledir:
  Allâhümme e’innî alâ zikrike ve şukrike ve hüsni ibâdetike.

  Erkek Arkadaşıma Kendimi Çok Sevdirme Celbi

  Erkek arkadaşınıza veya dilediğiniz bir kimseye karşı kendinizi sevdirmek içindir. Bu yönde çok sıh tercih edilen okumaları da vardır. Mübarek kerimelerden biride şöyledir:
  Bismillâh, turbetu erdinâ, birîgati ba’dinâ, yuşfâ bihî segîmunâ, biizni Rabbinâ.

  Nişanlımın Beni Aldatmaması İçin Dua

  Bu isimler ihanet, aldatılma gibi şeyler görmemek için niyet edilerek zikredilen esmalardır.. Ayrıca; Zengin olmak ve dünyalığa ait bir ihtiyaç için de bu isimler vesile kılınarak Cenab-ı Hakk’tan istenir.
  El-kâfî, el-ğaniyyü, el-fettâh, er-rezzâk

  Sevdiğim Erkekle Evlenme Duası

  Bir kimse evlilik hacetinin gerçekleşmesi için ellerini semaya kaldırarak “Yâ Kahhâr” diye 100 defa okursa, isteği biiznillah gerçekleşir. Kim duha namazını kıldıktan sonra 7 kere “Yâ Kahhâr” derse, Allah Teala o kimseyi zenginleştirir.

  Muhabbet İçin Celp Nasıl Yapılır

  Muhabbetin olması için hazırlanan etkili yöntemlerdir. Tutma olasılıkları çok yüksektir. Ayrıca muhabbet dualarıda vardır. Kerimesi budur:
  Allâhümme’ğfir lî hatîetî ve cehlî ve israfî fî emrî ve mâ ente a’lemu bihi minnî. Allâhümme’ğfir lî ceddî ve hezlî ve hataî ve amdî ve küllü zâlike indî. Allâhümme’ğfir lî ma kaddemtü ve mâ ahhartü ve mâ esrartü ve mâ a’lentü ve mâ ente a’lemu bihî minnî. Ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhiru ve ente alâ külli şey’in kadîr.

  Birinin Bana Sırılsıklam Aşık Olması İçin Celp

  Kamer’in hevaiyye burçlarından birinde Utarit ile muttasıl olduğu bir gecede ateşe konulmamış bir kerpiç parçası üzerine 1111 ile celbini istediğin adamın ve annesinin adını yazıp, Hamru’l-Keracim denilen buhur ile tütsüledikten sonra üzerine 1000 defa şu ayetleri (Bakara148,Yasin53) okur ve halk arasında tanınmış ismiyle hitab ederek çağırırsan o şahıs nerede olursa olsun aşık bir şekilde derhal gelir.

  Hızlı Tutan Evlilik Celbi Nasıl Yapılır

  Bu isimler hem lafız itibariyle, hem de mana itibariyle birbirine o kadar yakın isimlerdir ki, hepsi de Allahü Teala’nın affını ve atifetini ihata etmektedirler. Bekarlık sıkıntısından feraha ermek için bu isimlerle zikir ve duaya devam edilir. Bilhassa, gerek dünyalıklar için, gerekse ahrete hazırlık ve azık temini bakımından Cenab-ı Hakk’tan bir şeyler istemek için en uygun isimler bu isimlerdir.
  El-ğafûru, el-afüvvü, el-ğafîru