reklam alan

  Çok Sevilmek İçin Etkili Dua

  İnsanların kalp ve gönüllerini çekmek, onlara daha sevimli, daha muhabbetli görünmek isteyen kimse aşağıdaki azimeti miskianber mürekkebi ile yazar ve üzerinde taşırsa herkesin gözüne daha sevimli daha muhabbetli ve şefkatli görünür. Her gittiği yerde sevilir, sayılır, hoş karşılanır. Okuma sayısı: Her gün …. Defadır.
  Azimet şudur:
  Vezkürû ni’metallâhi aleyküm, a’dâe fe-ellefe beyne kulûbiküm fe-esbahtüm, bi-ni’metihî ihvânâ*
  Vallâhu azîzün hakîm*
  Yühibbunehüm ke hubbillah, vellezine amenu eşeddü hubbel lillah*
  Lev enfakte ma fil erdi cemiam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehu azizün hakim*
  Raeynehu ekbernehu ve katta’ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerim*

  Eşime Kendimi Çok Sevdirme Duası

  Eşine karşı soğuk davranan, hakaret eden, başkalarının yanında küçük düşüren bir kocaya karşı kadın bir … ayının ilk … günü … vaktinde temiz bir kağıda aşağıda yazılı ayeti kerimeleri misk ve safran mürekkebi ile yazar veya yazdırıp sol koluna bağlarsa kocası karısını çok muhabbet ve şefkatle sever, saygılı olur hizaya girer ve kabalıktan vazgeçer.
  Yazılacak ayetler:
  Bismillahirrahmanirrahim
  Elham-dülill ahillezi halakas semavati vel ardi ve cealez zulümati ven nuru sümmellezine keferu bi rabbihim ya’dilun ya hayyü ya kayyum. Ya zelcelali vel-ikram. Hasbiyallahü ve ni’mel vekil. Ni’mel Mevla ve ni’men nasir. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahü ala seyidine muhammedin ve ilihi ve sahbihi ve selemle.

  Kocaya Kendimi Sevdirmek İstiyorum

  Zöhre saatlerinde aşağıdaki kerimeyi .. kere okuyan insan çok sevilen sayılan ve hürmet gören biri olur. Özellikle eşine kendini sevdirmek isteyen kimseler için etkilidir.
  Bismillahirrahmanirrahim
  İnne rabbi hüvallahüllezi la ilahe illa hüvel vahidü ül kerim errızkı zil kuvetil metin.

  Sevgilimin Beni Çok Sevmesini İstiyorum

  Ayeti .. defa yazılır, yazılan bu kağıt bir kova suyun içine bırakılır. Bu su ile kişiler yıkanır. Ayetler o kimselerin başlarına.. defa okunursa, aralarında sevgi ve muhabbet meydana gelir.

  Kocayı Evine Bağlama Duası

  Aşağıdaki duayı bu yönde muzdarip olan kim okursa niyetine hasıl olur. Okuma sayısı her gün 7 defadır. Kısa sürede dileği gerçekleşir.
  Bismillahirrahmanirrahim
  Allahümme inni es’elüke bi esmaikelleti iza duiyet biha ala meğaliki ebvabis semai lil fethi te fettahet ve es’elüke bi esmailekelleti iza duiyet biha alel basevedderai lil keşfi te’keşşefet ve es’elüke bi esmaikelleti iza duiyet biha la ebvabil üsri lil yüsri te’yesseret ve es’elüke bi esmaikelleti iza duiyet biha alel emvati lil nuşiri teneşşeret ecib duana bi rahmetike ya erhamer rahimin vel hamdulillahi rabbil alemin.

  Sevdiğimi Kendime Etkili Bağlamak İçin

  Kim ki bu duayı yanında götürürse ve günde 100 kere okursa sevdiğini kendisine bağlar, onun gözüne güzel ve hoş görünerek ilgisini çeker. Dua budur:
  Bismillahirrahmanirrahim
  Ya galibül aduvvi ya Muhammed ya Murtaza ya Ali.

  Sevgilimin Benim Sözümü Dinlemesini İstiyorum

  Vedduha suresini temiz bir su üzerine 41 defa okuyup o su ile gusül alan insan sevilen sayılan ve sözü dinlenen birisi olur. Özellikle eşine karşı söz dinletmesine vesile olacaktır. Bir kimseyi kendine muhabbetle bağlamak içinde oldukça etkilidir.

  Güzel ve Şirin Görünmek İçin Etkili Dua

  Hangi erkek bu tılsımı gümüş üzerine işletip üzerinde taşırsa bütün kadınların gözüne şirin görünür.

  Sevgilimle İyi Geçinmek İstiyorum

  Sevdiğiyle arasında her işin yolunda gitmesi isteyen kimse için bu tılsımı Cuma günü sela vaktinde ekmek üzerine yazıp yesin. Huzur ve mutluluk içindir. Etkisi oldukça güçlüdür.

  Yuvasını Terk Eden Kocayı Geri Döndürmek İçin

  Sevdiğiniz kişinin adını, bir soğanın tohumuna yazın. Üzerine bir Fatiha bir Yasin okuyun. Tohumu yeni bir saksının içerisine gömün. Bu saksıyı sevdiğiniz kişinin evinin bulunduğu yöne pencereye koyun. Soğan tohumu yeşerinceye kadar, her gece gündüz bu saksıdaki kökün üzerine sevdiğiniz kişinin adını niyetinizi belirterek Yasin ve Fatiha okuyun.