reklam alan

  Eşine Kendini Şirin Gösterme Duası

  Amirler ve hakimler yanında ihtiyacının tesviye olunmasını ve onların rızalarını almayı murad eden zat Perşembe günü oruç tutup akşam zeytin veya hurma ile iftar edip, namazı da eda ettikten sonra 121 defa Besmele-i Şerife okumalı, uyku galebe edinceye kadar sayısız olarak Besmele-i Şerife okumaya devam edip ertesi Cuma günü sabah namazını müteakipte yine 121 defa Besmele-i Şerife’yi kıraat etmeli ve sonra gül suyunda halledilmiş misk ve safran ile beyaz bir kağıt üzerine 121 defa Besmele-i Şerife’yi yazıp bu kağıdı öd ağacı veya amber dumanı ile tebcir etmeli, sonra bir muşambaya sarıp nüsha gibi üzerinde bulundurmalıdır.

  Nişanlımı Eski Kız Arkadaşından Ayırma Duası

  Kur’an-ı Kerim’in bazı sure ve ayetlerinin, insanların arasına kin ve düşmanlık sokmak, karı ile kocanın arasını ayırmak için büyü yapmada kullanılmak istenildiği görülmektedir. Tabii bu işlemler yapılırken, önceki kültürlerden aktarılan hurafelerin ve bir takım büyü uygulamalarının işin içine karıştırıldığı da gözlenmektedir. Bu konuda yapılmış birkaç büyü örneği kaydederek değerlendirilmesini yapmak durumundayız:
  “İki kimsenin arasını açmak, aralarına kin ve düşmanlık koymak için Münâfıkûn suresini temiz bir kağıt üzerine yaz. Bulundukları yerin gizli bir yerine koy.”
  “Biraz beyaz balmumu al. Ondan iki insan şekli yap. Bunlardan her birinin üstüne, ayırmak istediğin kimselerden her birinin ismini ve annesinin ismini yaz. Sonra büyükçe bir kağıda Münâfıkûn suresini ve aşağıda yazılı duayı yaz. Sonra o kağıdın üzerine balmumundan yaptığın o iki insan şeklini sırt sırta olmak üzere koy. İki adet ufak dikiş iğnesini de bunların arasına koy. İğnenin uçları ve dipleri şekillere temas etsin. Fakat batmasın. Sonra o kağıdı itina ile şekillerin üzerine bükerek sar ve küçük bir paket haline getir. Bu paketi eski bir kabir içine göm. İsimleri yazılı kişiler bir daha buluşup ittifak edemezler. Aralarında düşmanlık devam eder. Dua şudur:

  Bir Erkeğe Kendimi Çok Sevdirmek İçin Ne Yapmalıyım

  Latifeyi Esma-i Hüsna’dan şu isimler meydana getirmekte olup, mülk ve melekut alemi ile kadere ait bulunan sırların manasını içinde bulunduran, gerek alemi ulviden, gerekse alemi süfliden gelebilecek her türlü bela ve kazlara karşı, her türlü siper olan isimlerdir. Bir kimse, bile bile haram yemediği halde isimlerin zikrine devam ederse, bizzat zikreden kimse, kendi şahsında çok büyük manevi gelişmeleri tesbit eder. Cenab-ı Hakk’ın bir kısım sırlarına erişinin idrakı içinde bulunur. Fakat ulaşılan bu dereceleri, kendi gayretinden değil, doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk’ın lütfundan bilmek şarttır. Böyle yapan kimseye bütün varlık hayranlık ve teslimiyet gösterir. Hiçbir kimse, bu kimseden ilgisini kesemez. Bir kimse herhangi bir zalimin zulmünden çekiniyorsa, bu latifeye dahil isimlerle zulmün giderilmesi için Allahü Teala’ya dua ve niyazda bulunursa, en kısa zamanda Cenab-ı Hakk, o kimsenin zulmüne nihayet verir ve mazlum olan kimse korktuğu zulümden kurtulur. Bunların dışında bir kimseden sevgi görmek için okumalar sık sık yapılırsa murad hasıl olur. Bu latifenin temsil ettiği isimler şunlardır:
  El-Muhyî, el-Mümît, el-Kâbıd, el-Bâis, el-Vâris, eş-Şâfi, el-Berrü, el-Evvel, el-Âhır, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Kuddûs, lem yelid velem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.

  Erkek Arkadaşımın Bağlanması İçin Etkili Dua

  Latife; on bir isim olup, bu isimler bir kimseyi kendinize bağlamak için sığınalacak ve kendileri ile Allah’tan yardım ve kurtuluş istenecek ve beklenecek en kuvvetli vasıtalardır. Bu latifeyi meydana getiren Cenab-ı Hakk’ın isimleri şunlarıdır:
  El-vâhıd, Allâh, er-rahmân, er-rahıym, er-raûf, el-ğafûr, el-hannân, el-mennân, el-kerîm, züt tavli vel ikrâm

  Nişanlımı Kendime Bağlamak İstiyorum

  El-ğafûru, el-afüvvü, el-ğafîru
  Bu isimler hem lafız itibariyle, hem de mana itibariyle birbirine o kadar yakın isimlerdir ki, hepsi de Allahü Teala’nın affını ve atifetini ihata etmektedirler. Her sıkıntıdan feraha ermek için bu isimlerle zikir ve duaya devam edilir. Bilhassa, gerek dünyalıklar için, gerekse ahrete hazırlık ve azık temini bakımından Cenab-ı Hakk’tan bir şeyler istemek için en uygun isimler bu isimlerdir. Birinin size ömür boyu bağlanması için hergün 1111 kere zikredebilirsiniz.

  Sevdiğim Birini Kendime Nasıl Bağlarım

  El-müheymin, el-mükıytü
  Bu isimler, ilim ve ihata sırlarını taşımaktadırlar. Bir mümin bu isimlerin zikrine devam ettiği takdirde (ki, bunun miktarı vefk ilmine göre 136 adet olarak tesbit edilmiştir.) yahut da bu isimleri yazıp veya yazdırıp üzerinde bulundurursa, herhangi bir kimseyi kendisine etkili bir şekilde bağlar. Bağlanan kişi sevgiyle aşkla yaklaşır o kimsenin müptelası olur.

  Boşanan Kocamı Geri Getirme Duası

  El-Musavviru: Bu ismin adedi 336 saati kamerdir. Düşmanlığı dostluğa döndürmek ve murada nail olmak için okunmalıdır.
  Kamer saatinde 336 defa okuyan, dilediği kişinin kalbine tesir eder. Geri getirmek için okuma yapılabilir.

  Sevdiğimle Güzel Geçinmek İçin Dua

  Sevgi ve muhabbeti arzu edilen bir kimse için 7 gece aşağıdaki dua 313 defa okunmaya devam edildiği takdirde bekleninlenden fazla sevgi ve muhabbet , aşk meydana gelir.
  Okunacak dua şudur:
  Ya Şemusa, Ya Helyusa, YaĞayusa, Ya Talyusa, Ya Talmusa, Ya esbavutin yahin ale şeddaye tevekkelu ya huddam hazihil esmai eclibu ve eczibu kalbe fülan ibni fülane ala hubbi filan binti fülaneh.
  Elvahan3, el-acele3, es-saate3.

  Nişanlımla Evlenmek İçin Kuvvetli Celp

  Aşk hayatını düzene koyamamış ve kısmeti kapalı kişilerin, kısmetlerinin açılarak evlenmeleri amacıyla yapılan bir tertiptir. Tesirli bir uygulama olduğundan olumlu sonuç alma oranı yüksektir.
  Ya Bedi’ul acaibi bil hayr ya bedi
  ismi şerifini yatsı namazından sonra 1200 defa 11 gün boyunca okuyunuz.

  Kaynanamın Dilini Bağlama Celbi

  Kötü konuşmaktan vazgeçmeyen bir kişi için aşağıdaki vefk yazılır ve ortasında fülan yazan yere o kimsenin adı yazılır. Sonra beş vakit namazından peşinden 7 gün müddetle bu vefkin üzerine 630 defa Yâ Müntekim ismi zikredilir. Yedi günden sonra vefk bir kabre koyulursa o kimsenin dili bağlanır karşınızda konuşamaz olur.